ENERGETIKA MARIBOR

Primarna dejavnost Energetike je proizvodnja in distribucija toplote, ki predstavlja edini organiziran pristop k toplifikaciji mesta Maribor. Ob oskrbi z daljinsko toploto razvija svojo ponudbo tudi na področjih alternativnih oblik pridobivanja energije, energetskega svetovanja, okoljskih rešitev in energetske izrabe odpadkov.

60
zaposlenih
Energetska
oskrba
Gorivo
CNG
Alternativni
viri