Javna naročila

 

PREDMET NAROČANJA | Poslovno svetovanje podpore pri implementaciji modela holdinga JHMB pri doseganju sinergijskih učinkov JHMB in v holding povezanih družb

OZNAKA | JN-01/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 23. 3. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 01 2021.zip