Javna naročila

 

PREDMET NAROČANJA | Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov družbe Nigrad d. o. o.

OZNAKA | JN-03/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 15. 6. 2021 do 10:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 03 2021.zip  | Sprememba dokumentacije 19. 5. 2021  |  Sprememba dokumentacije 7.6.2021  |  Podatki

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava vodomernih jaškov, nerjavnega PRESS materiala in fitingov iz medenine

OZNAKA | NMV-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 7. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JNMV 0001 2021 | Dodatek

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava cevnega materiala iz umetnih mas in LTŽ pokrovov

OZNAKA | JN-05/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 2. 8. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN-05/2021 | Sprememba dokumentacije 12.7.2021 | Sprememba dokumentacije 21.7.2021

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Nabava tovornih vozil

OZNAKA | NMV-0002-2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 9. 8. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokument