PREDMET NAROČANJA | Dobava gramoznih agregatov, betonskih izdelkov in betonov

OZNAKA | JN-06/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 15. 9. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 06 2021.zip  | Sprememba dokumentacije

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava vodomernih jaškov, nerjavnega PRESS materiala in fitingov iz medenine

OZNAKA | NMV-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 7. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JNMV 0001 2021 | Dodatek

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava goriv, olj, maziv in drugih tekočin za v Javni holding Maribor d.o.o. povezanih družb

OZNAKA | INF-JN-0001/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 20. 9. 2021 do 13:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija INF-JN-0001/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Servis opreme na ČN-ČP in dobava drobnega materiala

OZNAKA | JN-07/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 10. 2021 do 11:00 

DOKUMENTACIJA | Razpisna dokumentacija JN 07 2021.zipPopravek 1 – 24.9.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Opravljanje storitev nadzora in reševanja

OZNAKA | NMV-0004/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 24. 9. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Izvajanje del v zimski službi (sezona 2021/22, 2022/23 in 2023/24)

OZNAKA | JN-0005/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 8. 10. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija Popravek - Priloga 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Analiza kvalitete pitne vode Program spremljanja skladnosti pitne vode - notranji nadzor za leto 2022

OZNAKA | INF-NMV-0005/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 5. 11. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov - ponovitev

OZNAKA | INF-NMV-0006/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 15. 10. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | Dobava soli za posipavanje cest v zimski službi

OZNAKA | JN-0006/2021

ROK ZA PREJEM PONUDB | 11. 11. 2021 do 11:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET NAROČANJA | »Strojegradnja, ključavničarska, varilska, rezkarska, brusilna in druga dela na STS in drugi opremi«

OZNAKA | 

ROK ZA PREJEM PONUDB | 11. 11. 2021 do 12:00 (CET)

DOKUMENTACIJA | Dokumentacija