KORPORATIVNA
IDENTITETA

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA (CGP)

Logotip JHMB je večdimenzionalen, njegovo semantično celoto tvori šest trikotnikov, po en za vsako podjetje, ki se linijsko povezujejo v podobo laboda, zaščitni znak reke Drave. Da se vizualna identiteta holdinga odlično poveže z mestom, je njegova podoba oblikovana po merah mariborskega grba, nanj pa se naslanja tudi s svojim osnovnim rdeče-sivim koloritom.

Oglejte si e-priročnik za
celostno grafično podobo
Prenesite priročnik za
celostno grafično podobo

Logotip A

Osnovni logotip se uporablja za splošno rabo v korporativni komunikaciji.

Logotip B

Logotip v negativu se uporablja za utrjevanje ugleda holdinga in za protokolarne namene.

Logotip C

Žična različica logotipa se uporablja za infrastrukturne projekte ali v obliki znaka kot promocijsko-komunikacijski element samostojno ali v kombinaciji z osnovnim logotipom.

> CMYK_Osnovni logotip z napisom
> RGB_Osnovni logotip z napisom
> ČB_Osnovni logotip z napisom

> CMYK_ Negativ logotipa z napisom
> RGB_Negativ logotipa z napisom
> ČB_Negativ logotipa z napisom

> CMYK_Žični logotip z napisom
> RGB_Žični logotip z napisom
> ČB_Žični logotip z napisom

> CMYK_Osnovni logotip z inicialkami
> RGB_Osnovni logotip z inicialkami
> ČB_Osnovni logotip z inicialkami

> CMYK_ Negativ logotipa z inicialkami
> RGB_ Negativ logotipa z inicialkami
> ČB_ Negativ logotipa z inicialkami

> CMYK_Žični logotip z inicialkami
> RGB_Žični logotip z inicialkami
> ČB_Žični logotip z inicialkami