Mestne nepremičnine

Družba je ustanovljena s ciljem nakupa in upravljanja nepremičnin, ki so v javnem interesu. Družba z nepremičninami upravlja na način, da skrbi za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, oddajanje v najem, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.

3
zaposlenih
Tržnice
Parkirišča
Nepremičnine