NIGRAD

Nigrad opravlja komunalne dejavnosti, organizirane kot gospodarske javne službe, za potrebe lokalnih skupnosti, podjetij, ustanov in individualnih naročnikov, in sicer na področjih javne kanalizacije, javnih prometnih površin, javne razsvetljave, semaforizacije in upravnih postopkov za izdajo soglasij in dovoljenj. Dejaven je v severovzhodni Sloveniji, predvsem na širšem območju Maribora.

255
zaposlenih
gospodarske
javne
službe
mestna
infrastruktura
upravni
postopki