Odprtje večnamenskega kompleksa s poslovilno dvorano na Pobrežju

V JHMB povezano Pogrebno podjetje Maribor je končalo z izgradnjo sodobnega večnamenskega kompleksa s poslovilno dvorano na pokopališču Pobrežje. Ena največjih investicij podjetja v višini cca 500.000 EUR vključuje tudi prostore za sprejem žalujočih; z urejenim zunanjim parkom ponuja sodobno zasnovo za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Pogrebno podjetje Maribor je z aktivnostmi za izgradnjo nove poslovilne dvorane pričelo leta 2019, sama gradnja pa se je začela septembra lani. Projekt, katerega avtor je arhitekt Mihael Miholič, je sestavljen iz več delov: prizidave novega objekta s poslovilno dvorano, novimi poslovnimi prostori za sprejem žalujočih, ureditvijo zunanjega parka in prenove obstoječih pisarn za organizacijo pogrebov. Prizidava k obstoječemu poslovnemu objektu v sklopu pokopališke dejavnosti se nahaja neposredno ob pokopališču, izvedena pa je v sklopu okoliških gradenj za pokopališko dejavnost.

Z novo poslovilno dvorano, ki je bila slovesno odprta danes ob prisotnosti direktorice Pogrebnega podjetja Maribor in JHMB mag. Lidije Pliberšek in župana MOM Aleksandra Saše Arsenoviča, bodo omogočene bolj intimne poslovilne slovesnosti, z manjšimi vplivi motečega hrupa ob prometni Cesti XIV. divizije in vremenskih nevšečnosti. V dvorani bo 72 sedežev za udeležence pogrebne slovesnosti, nameščena bo sodobna avdio in video oprema. Tako bo tudi na pokopališču Pobrežje, ki do sedaj ni imelo primernega objekta za poslovilne slovesnosti, dopolnjena potrebna infrastruktura pokopaliških objektov.

Sedanje mrliške vežice na pokopališču Pobrežje, ki so arhitekturno zaščitene, ostajajo v uporabi tudi v prihodnje. Na željo svojcev se bo lahko celotna pogrebna slovesnost s pogrebnim moštvom in z zunanjimi izvajalci za izvedbo celotnega obreda odvijala v novi poslovilni dvorani.