Pod okrilje JHMB prehaja tudi družba Šport Maribor

jhmb

Mariborski mestni svet je na seji 18. oktobra potrdil načrtovano dokapitalizacijo družbe Šport Maribor, d. o. o., ki bo potekala v dveh fazah. V prvi bo izpeljana dokapitalizacija s stvarnimi vložki, pri čemer gre za neporavnane zapadle terjatve štirih podjetij – Energetike Maribor, Mariborskega vodovoda, Snage in Nigrada. Zatem bo v drugi fazi Javni holding Maribor, d. o. o., ki je v 100 % lasti Mestne občine (MO) Maribor, odkupil vse deleže družbe, vključno z deležem MO Maribor.

Tako bo Javni holding Maribor (JHMB) postal 100 % lastnik Športa Maribor. Glavni cilji, ki jih MO Maribor zasleduje v primeru dokapitalizacije, so povečanje osnovnega kapitala Športa Maribor, v celoti plačane zapadle terjatve omenjenih štirih javnih podjetij in prehod družbe (kot izvajalke lokalne gospodarske javne službe) pod okrilje JHMB. Celoten postopek bo predvidoma zaključen še v temu letu.