Postavitev uličnih zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Odpadno jedilno olje je koristna surovina in z njegovo oddajo na predvidena zbirna mesta skrbimo za njegovo predelavo. Odpadno jedilno olje je odlična surovina za izdelavo biodizel goriva ter pridobivanje plina in nikakor ne sodi v naravo, v straniščno školjko ali drug odtok.

Javno podjetje Snaga iz Skupine JHMB v okviru projekta ZOJO – Zbirajmo odpadno jedilno olje, katerega namen je uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja podeželja, v sodelovanju s partnerjema, OŠ Kungota in TD Limbuš, vzpostavlja ulične zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega olja in deli zbirne posodice za njegovo zbiranje v gospodinjstvu.  V ta namen bo do konca avgusta postavljenih skupaj 12 uličnih zbiralnic in razdeljenih približno 4.300 zbirnih posodic. Zbiralnice bodo v okviru projekta postavljene na območju Kamnice, Bresternice, Limbuša, Peker, Hrastja, Razvanja, Malečnika, Celestrine, Zrkovc in Dogoš.

Zbiralnice so že postavljene tudi v obeh zbirnih centrih v Mariboru (ZC Lahova in ZC Plinarniška) ter v zbirnem centru Kungota.
Namen projekta je zmanjšati obremenjevanje okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem ter zbiranje odpadnega jedilnega olja približati občanom s postavitvijo zbiralnic in razdelitvijo posodic za njegovo zbiranje v domači kuhinji.

Občane prijazno pozivamo, da v ulične zbiralnice prinašajo samo odpadno jedilno olje. Postanimo okoljsko ozaveščeni in omogočimo olju, da zaživi z novo uporabno vrednostjo.

Ali ste vedeli, da lahko liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode

Zato - polovimo oljne kapljice in tako prispevajmo k ohranjanju narave!