VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI
IN VAS LEPO POZDRAVLJAMO V CENTRU ZA KOMUNICIRANJE

Medijsko središče

V Javnem holdingu Maribor si prizadevamo za ažurno in transparentno obveščanje javnosti o dogodkih, povezanih z našo družbo in njenim delom, za ozaveščanje o okolijskih temah in skrbi za javno infrastrukturo ter učinkovito komuniciranje z mediji. Pri zasledovanju komunikacijskih ciljev smo zavezani k doslednemu spoštovanju zakonskih predpisov, od katerih so za naše delo na področju komuniciranja še posebej pomembni Zakon o medijih (ZMed), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A). Za vsa novinarska vprašanja smo vam z veseljem na voljo.

Kontakt za novinarje

Odgovorna oseba: dr. Dejan Pukšič

T: 02 45 00 300
E: pr@jhmb.si