Izzivi trajnostnega in krožnega gospodarstva Slovenije: Izmenjava znanj in dobrih praks ponovne uporabe gradbenih odpadkov

Današnji dogodek v okviru projekta LIFE RESTART je bil več kot le srečanje strokovnjakov gradbene stroke – bil je prelomni korak v usmerjanju slovenskega gradbenega sektorja k trajnostni prihodnosti in krožnemu gospodarstvu! Zbrali smo se v navdihujočem okolju, kjer so se vodje gradbišč, arhitekti in predstavniki gradbenih podjetij združili, da bi delili svoje strokovno znanje, najbolj inovativne ideje, izkušnje in vizije.

Uvodoma so nas pozdravili predstavnica MO Maribor, Neva Pipan, mestna managerka, Tomaž Kavnik, direktor Javnega podjetja Nigrad ter mag. Andrej Rihter, direktor Javnega holdinga Maribor, ki so poudarili pomen krožnega gospodarstva in trajnostnih ravnanj, ki so jim tako občina kot podjetja Skupine JHMB zelo naklonjena in si prizadevajo za izvajanje aktivnosti na tem področju.

Tema dneva je bila jasna – kako ustaviti dramatično naraščanje količine gradbenih odpadkov in stopiti korak naprej v smeri krožnega gospodarstva, saj podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) kažejo na alarmantno statistiko; leta 2020 je nastalo 4,5 milijona ton gradbenih odpadkov, leto kasneje že 6 milijonov ton, leta 2022 pa rekordnih 8,6 milijona ton, kar predstavlja najvišjo zabeleženo količino gradbenih odpadkov v naši zgodovini, pri čemer so leta 2022 gradbeni odpadki predstavljali že skoraj tri četrtine vseh odpadkov Slovenije.

Na dogodku ni manjkalo navdihujočih zgodb o uspešnih projektih recikliranja materialov, o premišljenem načrtovanju gradbenih procesov in o potencialu, ki ga prinaša ponovna uporaba gradbenih odpadkov. Kljub izzivom, ki jih sektor še vedno doživlja, smo bili priča resničnim in konkretnim rešitvam, ki že spreminjajo našo gradbeno stroko.

Na koncu je Sergej Gutsmandl, vodja razvoja in koordinator projekta Life Restart pri Javnem podjetju Nigrad povzel namen srečanja in poudaril, da je se dogodek odvil v okviru EU projekta Restart, katerega glavni partner je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS. Dogodek je potekla v nekoliko širšem kontekstu, povabljeni so bili tudi projektanti, gradbeniki, predstavniki občine in zakonodajalcev. Osnovni namen srečanja je bila izmenjav izkušenj na področju krožnega gospodarstva v gradbeništvu in kako ravnati s ciljem sledenja trendom, ki jih postavlja EU. Vizija vseh ravnanj je usmeritev v ponovno uporabo materialov in novih načinov razmišljanja. Zametek predstavlja sama lokacija v Dogošah, katerega namen je njena širitev v enotni center ponovne uporabe štajerske regije in morda tudi širše.

Mateja Simčič, vodja projekta Life Restart pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo RS je zaključila, da so bile na današnjem dogodku predstavljene predvsem aktivnosti Javnega podjetja Nigrad v okviru projekta, ki so usmerjene v predelavo gradbenih odpadkov v surovine za nadaljnjo uporabo, kar je bistvo projekta, ki je zelo obsežen in traja devet let. Poudarila je, da so gradbeni odpadki zelo pomembno področje, saj predstavljajo največji delež vseh ustvarjenih odpadkov v Sloveniji in je zanj zelo pomembna vzpostavitev toka krožnega gospodarstva.

Dogodek je bil pravo mesto za intenzivno izmenjavo mnenj in povezovanje med udeleženci gradbene stroke ter strokovnjaki širše zainteresirane javnosti. 

Zahvaljujemo se vsem udeležencem, ki so prispevali k doseganju ciljev Evropske unije glede recikliranja ter doseganju popolnega izvajanja Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov naredili ta dogodek nepozaben.

Skupaj gradimo trajnostno prihodnost!

Devetletni integrirani projekt LIFE IP Restart, ki povezuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter 15 partnerjev iz gospodarstva in znanosti, vodilnih na svojih področjih, se osredotoča na premagovanje ovir pri doseganju ciljev Evropske unije glede recikliranja ter na doseganje popolnega izvajanja Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov. Glavni cilj projekta je uvesti celosten nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih, družbenih in krožnih rešitev za sprostitev vseh potencialov programa, doseganje največje materialne samozadostnosti in povečanega krožnega donosa v sektorju odpadkov in virov.

Več o projektu: https://life-restart.si/projekt/.

Imate vprašanje?

Naslov

Zagrebška 30, 2000 Maribor

PON - PET

9.00 - 14.30

Podobne vsebine

Voden ogled Mestnega parka

Vabimo vas na voden ogled Mestnega parka ob evropskem dnevu parkov, ki bo v petek, 24. maja, ob 10. uri. Zbirna točka bo pri glasbenem paviljonu. ...