SNAGA MARIBOR

Snaga je storitveno podjetje na področju celovitega upravljanja z odpadki; skrbi za čistočo in urejenost poslovnih prostorov in okolice, ureja prireditvene lokacije, upravlja tržnice in oddaja oglasni prostor. S svojimi storitvami omogoča uporabnikom udobnejše in prijetnejše življenje, ob tem pa svetuje podjetjem, kako načrtovati in organizirano ločevati odpadke.

250
zaposlenih
gospodarske
javne
službe
zbiranje
odpadkov in
ravnanje z njimi
upravljanje
tržničnih
površin