Politika zasebnosti in splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija »MOJA SNAGA«  omogoča izboljšano uporabniško izkušnjo pri odvozu odpadkov.  Ta v osnovi opozarja uporabnika na prihajajoče termine odvoza komunalnih odpadkov in posreduje pomembne informacije o odpadkih in obratovanju zbirnih centrov. Mobilna aplikacija »MOJA SNAGA« je last Javnega podjetja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

Mobilna aplikacija deluje na mobilnih napravah, kjer je nameščen operacijski sistemi Android in  iOS, ter je dosegljiva v spletni trgovini Google Android (Play store) oz. Apple iOS (App store). Mobilno aplikacijo lahko uporabljajo vsi prijavljeni uporabniki storitev na obvezno gospodarsko službo zbiranja in odvoza odpadkov v lokalnih skupnostih, kjer Javno podjetje Snaga d.o.o. opravlja dejavnost. Mobilna aplikacija je za uporabnike brezplačna.

Registracija in prijava

Registracija pomeni prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke. Z registracijo v aplikacijo in strinjanjem s splošnimi pogoji, se smatra da soglašate da se vaši osebni podatki shranijo v bazo podatkov in se uporabijo v namen uporabe mobilne aplikacije. Pred 1. prijavo se je potrebno registrirati. Bodoči uporabniki registracijski postopek izvedejo s s šifro odjemnega mesta in plačnika/uporabnika. Registracija je poleg splošne prijave možna tudi s pomočjo Google računa in Facebook računa.

Uporabniki šifro odjemnega mesta in šifro plačnika/uporabnika najdejo na položnici (levo spodaj pod postavkami).

Prijava registriranih uporabnikov s splošnim računom se  prične z vnosom e-naslova in gesla, ki ga je uporabnik vnesel ob registraciji. Prijava z Google ali Facebook računom, pa s klikom na enega izmed teh 2 gumbov na prijavni strani.

Uporaba mobilne aplikacije je možna za prijavljene uporabnike, kjer imajo na voljo nastavitev opomnika odvoza odpadkov za posamezno lokacijo, vpogled v število in prostornino posod za posamezno frakcijo, prikaz in navigacija do pripadajočega zbirnega centra v občini uporabnika.

Kot gost je mogoče preveriti izključno vpogled v koledar odvozov oz. naslednji termin odvoza odpadkov za posamezno lokacijo, ob vpisu naziva občine in točnega naslova (naziv ulice in hišna številka).

Na voljo so informacije v obliki obvestil, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki.

Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Javnega podjetja Snaga d.o.o., www. snaga-mb.si. Javno podjetje Snaga d.o.o. se pridružuje pravico kadarkoli spremeniti splošne pogoje. Obveznost obveščanja o spremembah je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev, ki so tudi objavljeni na spletni strani javnega holdinga Maribor. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem njihove objave. 

V kolikor potencialni uporabnik ne soglaša s splošnimi pogoji mobilne aplikacije, le te ne more uporabljati. V kolikor se registrirani uporabnik, kasneje ne strinja s splošnimi pogoji uporabe ali obdelave podatkov v okviru aplikacije se lahko odjavi in za svoj uporabniški račun poda zahtevo za izbris računa na mojasnaga@snaga-mb.si.

Posodobitve aplikacije

Zaradi tehničnih in funkcionalnih nadgradenj aplikacije si javno podjetje Snaga d.o.o. pridružuje pravico, da objavi novo verzijo aplikacije »MOJA SNAGA«. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije »MOJA SNAGA«  obveščen preko e-naslova, ki je bil uporabljen ob prijavi.

Nepravilnosti pri delovanju mobilne aplikacije, lahko registrirani uporabniki sporočijo na mojasnaga@snaga-mb.si s podrobnejšim opisom težave.

Politika varstva osebnih podatkov

S pristopom k Splošnim pogojem uporabe mobilne aplikacije »MOJA SNAGA« lahko javno podjetje Snaga d.o.o. kot upravljalec zbirk osebnih podatkov hrani in obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja in splošnih pogojev uporabe aplikacije »MOJA SNAGA«.

  • Informacije, posredovane z vašega Facebook računa, če se z njimi prijavite v mobilno aplikacijo »MOJA SNAGA«, kot so ime, ID uporabnika  in e-naslov. Ostali podatki profila Facebook se obdelujejo neposredno prek Facebookovih strežnikov, tako da ne prihaja skozi naše sisteme in do njega nimamo dostopa.
  • Informacije posredovane iz Google računa- kot so ime, ID uporabnika in e-naslov v primeru, da se uporabnik registrira z Google računom.

Aplikacija pridobiva podatke o uporabnikih in naslovih, odjemnih mestih, ter posodah iz obstoječe podatkovne baze komitentov, javnega podjetja Snaga d.o.o.

Zbiranje podatkov z mobilno aplikacijo

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je obveščanje in statistična obdelava. Z uporabo mobilne aplikacije »MOJA SNAGA«, se lahko preko avtomatiziranega sistema evidentira način prijave.

Za normalno delovanje mobilne aplikacije »MOJA SNAGA« so potrebni vsi sklopi dovoljenj, ki jih zahteva aplikacija.

Javno podjetje Snaga d.o.o. lahko zaradi zagotavljanja storitve (izračun poti do zbirnega centra, ki je na voljo uporabniku, eko zbiralnika, ipd.) obdeluje  geo-lokacijske podatke (GPS koordinate).

Namen obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov se izvaja za razvoj, upravljanje, izboljševanje in zagotavljanje vseh funkcionalnosti storitve, ter za upravljanje vašega računa, vključno s zagotavljanjem podpore uporabnikom in odprave tehničnih težav. Obdelava osebnih podatkov se izvaja skladno z zakonodajo s področja osebnih podatkov.

Hramba podatkov

Osebni podatki pridobljeni s pomočjo aplikacije »MOJA SNAGA« se pri javnem podjetju Snaga d.o.o., hranijo  za čas uporabe aplikacije. V primeru izbrisa računa v aplikaciji se osebni podatki uporabnika, pridobljeni preko aplikacije »MOJA SNAGA«, trajno izbrišejo. Hranijo se zgolj dokaz o izbrisu brez vsebine podatkov.

Pravice uporabnikov

Uporabnik aplikacije lahko kadarkoli zahteva, dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave osebnih podatkov in izbris računa in s tem osebnih podatkov, ki se obdelujejo v aplikaciji »MOJA SNAGA«. Pisno zahtevo naslovite na: Javno podjetje Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor., mojasnaga@snaga-mb.si.

Nadzor nad varstvom osebnih podatkov v RS izvaja informacijski pooblaščenec RS.

Javno podjetje Snaga d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene preko mobilne aplikacije skrbno varovalo in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. Izjema so lahko nadzorni in drugi državni organi na podlagi upravičene pisne zahteve za potrebe obravnave in vodenja konkretnega postopka.

Obveznosti uporabnikov

Uporabnik mobilne aplikacije »MOJA SNAGA« se obvezuje, da bo mobilno aplikacijo uporabljal za svoje potrebe in je ne bo uporabljal nezakonito ali nasprotujoče tem splošnim pogojem ali bi s svojim početjem škodil poslovanju javnega podjetja Snaga d.o.o.

Pri posredovanju podatkov in informacij za uporabo mobilne aplikacije uporabnik jamči za točnost in verodostojnost podatkov.

Javno podjetje Snaga d.o.o ni odgovorna za točnost in resničnost posredovanih podatkov. Javno podjetje Snaga d.o.o. ni zavezana k preverjanju identitet in pravilnosti osebnih podatkov ob prijavi v mobilno aplikacijo. Prav tako javno podjetje Snaga d.o.o.ne prevzema odgovornosti za zahtevke, ki bi izhajali iz morebitnih zlorab, ki so posledica nepravilnih podatkov.

Splošni pogoji uporabe pričnejo veljati z dnem 20.05.2024

Mag. Franc Dover

Maribor, dne, 20.5.2024

Imate vprašanje?

Naslov

Zagrebška 30, 2000 Maribor

PON - PET

9.00 - 14.30