URADNE
OBJAVE

DOGOVOR O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

ll

KATALOG
IJZ

ll

OBJAVA PODATKOV PO
ENAJSTEM ODSTAVKU 10.
A ČLENA ZDIJZ

ll

OBJAVA PODATKOV PO
DVANAJSTEM ODSTAVKU 10.
A ČLENA ZDIJZ

ll

SEZNAM ODDANIH JAVNIH
NAROČIL PO DRUGEM ODSTAVKU 21.
ČLENA ZJN-3

ll

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2020

ll

LETNO POROČILO 2020 JHMB

ll

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2021

ll

LETNO POROČILO 2021 JHMB

ll

PROSTO DELOVNO MESTO:
»VODJA SLUŽBE« M/Ž

ll